പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഡിസംബർ 25 ന് ഡൽഹിയിൽ നടത്തുന്ന ക്രിസ്തുമസ് വിരുന്നിനെ നാഷണലിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസ്സീവ് മൂവ്മെൻ്റ്റ് (NPM) സ്വാഗതം ചെയ്തു.


Go to top