പുത്തൂര്‍ സ്വദേശിയില്‍ നിന്നും പണം കബളിപ്പിച്ചെടുത്ത പ്രതിയെ കൊല്ലം സൈബര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.


Go to top