എം എൽ എ ചാണ്ടി ഉമ്മനും, എം പി കൊടുക്കുന്നിൽ സുരേഷിനും ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് കൊട്ടാരക്കരയിൽ സ്വീകരണം നൽകുന്നു.


Go to top