ഗുണ്ടല്‍പേട്ടില്‍ ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് വയനാട് സ്വദേശിനി മരിച്ചു.


Go to top