ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് രൂപമെടുത്ത ഹമൂണ്‍ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ന് കരതൊടും.


Go to top