കൊട്ടാരക്കര ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഡോക്കുമെന്ററി – ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ 2024 ലോഗോ പ്രദർശനം നഗരസഭ ചെയർമാൻ നിർവഹിച്ചു.


Go to top