നിരവധി കേസ്സുകളിലെ പ്രതിയെ ബാംഗ്ലൂർ നിന്നും കുന്നിക്കോട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.


Go to top