മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ മുഴുവന്‍ അതിദരിദ്രരെയുംദാരിദ്ര്യത്തില്‍ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി


Go to top