ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ്‌ അവതരിപ്പിച്ച ബാലഗോപാൽ കേരളത്തിന്‌ ശാപമായി മാറിയിരിക്കുന്നു: പി സുധീർ


Go to top