ജനദ്രോഹ ബഡ്ജറ്റ്‌ : ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ധനകാര്യ മന്ത്രിയുടെ കോലം കത്തിച്ചു


Go to top