ലോകത്തെ ആശങ്കയിലാക്കി ചൈന, അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ കൊവിഡ് കേസുകളിൽ വൻ വർധനവ്


Go to top