കോവിഡ് – 19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറ്റ്യാടി, കുന്നുമ്മൽ പഞ്ചായത്തുകളെ കണ്ടെയിൻമെന്റ്‌ സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.


Go to top