അമേരിക്കൻ കമ്പനി വികസിപ്പിച്ച കൊറോണാ വാക്‌സിൻ ഫലം നൽകുന്നു എന്ന് സൂചന


Go to top