ഗാന്ധി ജയന്തി വാരാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ബി. അശോകൻ ഐ.പി.എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി


Go to top