കെ.പി.എസ്.ടി.എ വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് കൊട്ടാരക്കര ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിനു മുമ്പില്‍ ധര്‍ണ്ണ സംഘടിപ്പിച്ചു.


Go to top