രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ ബോംബ് കണ്ടെത്തി; ഫ്രാങ്ക്ഫര്‍ട്ടില്‍ എഴുപതിനായിരം പേരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു


Go to top