ചൈനയിൽ ഭൂചലനം ; റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 5.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി


Go to top