അമ്മയെ പുറത്താക്കി വീട് പൂട്ടി മകള്‍ സ്ഥലം വിട്ടു; ആര്‍ഡിഒയുടെ ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും പൊലീസ് ഇടപെട്ടില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം


Go to top