സംസ്ഥാനത്ത് 265 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.


Go to top