വിയറ്റ്‌നാമിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട്  വിമാന സർവീസ് തുടങ്ങുമെന്ന് വിയറ്റ്‌നാം അംബാസിഡർ


Go to top