ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ സൈനിക ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പലസ്തീനികളുടെ എണ്ണം 12 ആയി.


Go to top