നാലു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ച്‌ കാമുനൊപ്പം പോയ ഓടനാവട്ടം സ്വാദേശിയായ യുവതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.


Go to top