24 മണിക്കൂറിനിടെ 8171 പേർക്ക് രോഗം, 204 മരണം, ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് രോഗികൾ 2 ലക്ഷത്തിലേക്ക്‌


Go to top