സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ്; ഒരാൾക്ക് രോഗമുക്തി


Go to top