ആഡംബര കാറിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളെ കൊട്ടാരക്കര പൊലീസ് പിടികൂടി.


Go to top