ഇരുചക്ര വാഹന വിപണിയെ ഞെട്ടിച്ച് ജൂപ്പിറ്റര്‍; പുറത്തിറങ്ങി നാല് വര്‍ഷം കൊണ്ട് വിറ്റഴിഞ്ഞത് 20 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകള്‍


Go to top