ഖത്തറിനോടുളള സമീപനത്തില്‍ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് സൗദി


Go to top