പോലീസും എസ് പി സിയും ചേർന്ന് ഠൌൺ യു പി സ്കൂളിൻ്റെ പരിസരം ശുചീകരണം നടത്തി, എസ് പി സുരേന്ദ്രൻ ഐപിഎസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു


Go to top