തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ എല്ലാം ഒരേ കുടകീഴിലാക്കും: മന്ത്രി ഡോ. കെ. ടി ജലീല്‍


Go to top