ന്യൂയോർക്ക് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയുടെ സീനിയർ ശുശ്രൂഷകന്മാരായി പാസ്റ്റർ സിസിൽ മാത്യുവും, പാസ്റ്റർ എബി തോമസും ചുമതലയേറ്റു.


Go to top