പത്തു രൂപ നാണയങ്ങള്‍ നിരോധിച്ചുവെന്ന പ്രചരണത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ


Go to top