പാറിയിടുക്കിലേക്ക് ബസ് മറിഞ്ഞ് 48 പേര്‍ മരിച്ചു


Go to top