വീട്ടമ്മയെ തലക്കടിച്ച് കൊന്ന ശേഷം പീഡിപ്പിച്ചു.


Go to top