ജീവനക്കാരന്‍ നഴ്‌സറി സ്‌കൂളിന് തീവെച്ചു; നാല് കുട്ടികള്‍ മരിച്ചു.


Go to top