ഗാന്ധി ജയന്തിയോട് അനുബന്ധിച്ചു കൊല്ലം റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാര്യാലയത്തിന് സമീപം ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തി.


Go to top