ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിക്കണമെന്ന് ട്രംപ്


Go to top