അമേരിക്ക ദുരിതക്കയത്തില്‍, ഇര്‍മ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉഗ്രശേഷിയോടെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നു


Go to top