ബോഡി ബില്‍ഡര്‍ ഭക്ഷണം തൊണ്ടയില്‍ കുരുങ്ങി മരിച്ചു.


Go to top