യുഎസ് നാവിക കപ്പൽ എണ്ണക്കപ്പലുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു; 10 നാവികരെ കാണാതായി


Go to top