സൗദിയിലുണ്ടായ അഗ്നിബാധയില്‍ മലയാളിയടക്കം 11 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു


Go to top